Bestuur

NaamFunctieAdresPostcodeTelefoonnummerEmail
Mevr. S. HeldVoorzitter Hesselinghstraat 128474 CV Oldeholtpade
0561 617937
06 30767454
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
Dhr. A. ElgersmaSecretaris Aloysiusstraat 28471 LS
Wolvega
0561 613252andries.elgersma@gmail.com
Dhr. C. BergsmapenningmeesterWagnerstraat 338471 PA
Wolvega
0561 613519
06 46452277
cob@planet.nl
Mevr. D. Meinaalg. bestuurslidBernhardlaan 1f8471 RM
Wolvega
0561 617530d.meina@kpnplanet.nl
Mevr. R. Seinstraafg. WMOIr. Lelylaan 958471 MK
Wolvega
0561 612387h.seinstra1@ziggo.nl
Mevr. H. Spinalg. bestuurslid en LedenadministratieNachtegaalstraat 328471 DV
Wolvega
06 13033214spin.hannie@ziggo.nl
Dhr. G. van Drogenlid PR- en ledenwervingDr. Dreeslaan 30S8471 LG
Wolvega
0561 614754g.drogen@hccnet.nl

*****

Bestuursleden en activiteiten

NaamActiviteit(en)
Sjoukje HeldDe Jeugd van Toen, Schaken, Kooklessen en Fysiosport (5x)
Andries ElgersmaLeesgroepen (4)
Co BergsmaJeu de Boules, Bowlen, Sjoelen, Klaverjassen en Biljarten
Debbie MeinaMBVO (2x), Wandelen en Dansers
Roelie SeinstraBingo, Reiscommissie en contactpersoon Oldeholtpade
Hannie SpinZwemmen, Aqua-Robic en Fietsen
Gerrit van DrogenKoersbal