Schilderen

Wegens groot succes en enthousiasme van de deelnemers wordt er wederom een schilderscursus gegeven en wel op de maandagmorgen van 9.30-12.00 uur in het Parochiehuis.

Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga en start op maandag 6 februari.

Inlichtingen en/of  aanmeldingen bij Debby Meina, tel. 0561 617530.