Klassieke muziek

In het vervolg op de succesvolle cursus van het afgelopen seizoen wordt ook dit najaar weer een cursus Klassieke muziek georganiseerd. Dit alles in samenwerking met Rudolf Nammensma. Intussen heeft de eerste cursus op 3 december plaatsgevonden. Vanwege een storing in de geluidsapparatuur moeten de overige twee cursusmiddagen nog plaatshebben. U kunt u nog opgeven bij Hannie Spin.

Nadere informatie volgt via het Nieuws.