Biljarten

De acht biljartgroepen beginnen in de eerste week van september weer te spelen op het groene laken in:

* WilgenStede:       op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag en op de dinsdag en woensdagavond

* BerkenStede:      op maandag en donderdagmiddag en op de woensdag en donderdagavond

Enkele groepen spelen 1 keer per week. Die groep bestaat dan uit 8 deelnemers. Andere groepen spelen 2 of 3 per week. De groep bestaat dan uit 12 spelers.

Er is weer plaats voor enkele nieuwe spelers; u kunt zich opgeven bij onderstaande coördinatoren.

Informatie en coördinatie bij: dhr. Sj. Sikkema, tel. 615850 en/of dhr. A. Gras, tel. 618928.

Tijdens de zomermaanden kan ook gebruik gemaakt worden van de biljartfaciliteiten.